Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 26.06.2022.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez witrynę devszczepaniak.pl (zwaną dalej „Witryną”).
 2. Administratorem Witryny, równocześmnie Administratorem danych osobowych osób korzystających z Witryny (zwanych w dalszej części dokumentu „Użytkownikami”), jest Dominik Szczepaniak. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem [email protected].
 3. Polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązku wymaganego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.

§2 Cele i metody przetwarzania danych osobowych

 1. Witryna przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:
  1. Wysyłanie Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, czyli zgody Użytkownika udzielonej tuż przed zapisaniem się na Newsletter, oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  2. Zamieszczanie komentarzy na Witrynie – aby zamieścić komentarz Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza i podania adresu e-mail, nazwę użytkownika oraz opcjonalnej witryny WWW. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na Witrynie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane przez czas wyświetlania komentarzy na Witrynie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza. W celu usunięcia komentarza należy wysłać stosowną prośbę na adres [email protected]
  3. Kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty email  – w tym celu Użytkownik przekazuje adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości w formularzu znajdującym się na stronie głównej Witryny oraz na podstronie „Kontakt”. Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z inicjalizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Używanie plików Cookies na Witrynie – podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w momencie wejścia na Witrynę. Pliki Cookies używane są w celu agregowania statystyk przez usługę Google Analytics. Agregowane statystyki nie pozwalają przypisać konkretnych zachowań ani powiązań zagregowanych danych z do konkretnym Użytkownikiem. Szczegółowe wykorzystanie plików Cookies zostało opisane w dokumencie Polityka Cookies.
  5. Utrzymanie stabilności oraz poprawności działania witryny. Każde zapytanie skierowane do Witryny zapisywane jest w logach. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje dotyczące wykorzystywanej przeglądarce internetowej przez Użytkoniwnika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na powiązanie ich z konkretnymi Użytkownikami. Podstawą przetrwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3 Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie

 1. Dane osobowe są przekazywane następującym podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Witryny i zapewnienia jej podstawowych funkcjonalności:
  1. MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA),
  2. Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
  3. MIKR.US „UW-TEAM.org Jakub Mrugalski”, NIP: 6821639338.
 2. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych innym podmiotom niż wskazane w ust. 1 §3, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa polskiego.