Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 30.04.2024.

§1 Definicje

 1. Administrator – Dominik Szczepaniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą devszczepaniak Dominik Szczepaniak, NIP: 7792569965, REGON: 528407030, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem: devszczepaniak.pl.
 4. Mailing – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator wysyła treści informacyjne oraz marketingowe.
 5. Formularz – miejsce na Stronie umożliwiające wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki Mailingu oraz w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez stronę devszczepaniak.pl.
 2. Administratorem strony, równocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających z strony, jest Dominik Szczepaniak. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem [email protected].
 3. Polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązku wymaganego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania wiąże się z brakiem możliwości wykonania części usług oraz akcji oczekiwanych przez Użytkownika.

§3 Cele i metody przetwarzania danych osobowych

 1. Strona przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  1. Wysyłanie Mailingu – na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, czyli zgody Użytkownika udzielonej tuż przed zapisaniem się na Mailing, oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  2. Zamieszczanie komentarzy na Stronie – aby zamieścić komentarz Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza i podania adresu e-mail, nazwę Użytkownika oraz opcjonalnej strony WWW. Oprócz wskazanych danych na serwerze przechowywany jest również adres IP komentującego. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na Stronie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane przez czas wyświetlania komentarzy na Stronie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza. W celu usunięcia komentarza należy wysłać stosowną prośbę na adres [email protected].
  3. Dodanie komentarza przez Użytkownika wymaga jego zatwierdzenia przez Administratora. Komentarze zawierające treści niezwiązane z tematyką bloga oraz łamiące przepisy prawa polskiego nie będą akceptowane.
  4. Użytkownik, którego treści nie zostały opublikowane ma prawo wnieść odwołanie od decyzji w postaci wiadomości na adres [email protected].
  5. Użytkownik, który uzna że komentarze publikowane przez innego Użytkownika godzą w jego dobra osobiste lub są niezgodne z prawem ma prawo zgłosić ten fakt za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected].
  6. Kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty email  – w tym celu Użytkownik przekazuje adres e-mail, imię oraz treść wiadomości w Formularzu znajdującym się na stronie głównej strony oraz na podstronie „Kontakt”. Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z inicjalizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  7. Używanie plików Cookies na Stronie – podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w momencie wejścia na Stronę. Pliki Cookies używane są w celu agregowania statystyk przez usługę Google Analytics. Agregowane statystyki nie pozwalają przypisać konkretnych zachowań ani powiązań danych z do konkretnym Użytkownikiem. Szczegółowe wykorzystanie plików Cookies zostało opisane w dokumencie Polityka Cookies.
  8. Utrzymanie stabilności oraz poprawności działania Strony. Każde zapytanie skierowane do Strony zapisywane jest w logach. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje dotyczące wykorzystywanej przeglądarce internetowej przez Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na powiązanie ich z konkretnym Użytkownikiem. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  9. Powierzenie adresu e-mail komentującego podmiotowi Automattic Inc. w celu synchronizacji z usługą Gravatar. Podanie poprawnego adresu e-mail jest dobrowolne. Celem powierzenia informacji Automattic Inc. identyfikacja osoby komentującej.

§4 Powierzanie danych osobowych podmiotom trzecim

 1. Dane osobowe są powierzane następującym podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Strony i zapewnienia jej podstawowych funkcjonalności:
  1. MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA),
  2. Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
  3. MIKR.US „UW-TEAM.org Jakub Mrugalski”, NIP: 6821639338.
  4. Automattic Inc. w ramach dostępu do usługi Gravatar
 2. Administrator zobowiązuje się nie powierzać danych osobowych innym podmiotom niż wskazane w ust. 1 §3, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa polskiego.

§5 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie:
   1. Skierować żądanie o dostęp do swoich danych osobowych,
   2. Zażądać sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych